Գործնական աշխատանք տեխնոլոգիայից: 7րդ ա դասարան, ուսուցիչ Ս. Հակոբյան:

Թեմա` մրգերի ձևավորում

Նպատակը` ճաշակի զարգացում, ձեռքի աշխատանքի վարպետություն, սեղանի ձևավորում:

Ընթացքը` Սեղանի սպասքադրում, անձեռոցիկի ձևավորում,  մրգերի գեղեցիկ կտրատում և ձևավորում, մատուցում: