Օրինակելի դաս մաթեմատիկայից: 6րդ բ դասարան, ուսուցիչ Մ.Ազատյան:

Թեմա` ամբողջ թվեր:

Նպատակ` կարողությունների և հմտությունների միջոցով կարողանալ կատարել գործողություններ ամբողջ թվերի հետ:

Ընթացք` հին նյութի ամփոփում, էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով կազմակերպվեց խաղ-մրցույթ,պատակ ունենալով զարգացնել տրամաբանություն և ճկուն միտք: