ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դպրոցը համագործակցում է 8 ծրագրերի շրջանակում, և ծավալում է ակտիվ գործունեություն այդ բնագավառներում: Ծրագրերի համակարգող և պատասխանատու է հանդիսանում դպրոցի օպերատոր` Ալինա Մովսիսյանը: