ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանասական գործընթացների պատասխանատու է հանդիսանում դպրոցի հաշվապահ Լիլիթ Հարությունյանը։