Ամիսը՝ Դեկտեմբերի 2017

Գործնական աշխատանք տեխնոլոգիայից: 7րդ ա դասարան, ուսուցիչ Ս. Հակոբյան:

Թեմա` մրգերի ձևավորում

Նպատակը` ճաշակի զարգացում, ձեռքի աշխատանքի վարպետություն, սեղանի ձևավորում:

Ընթացքը` Սեղանի սպասքադրում, անձեռոցիկի ձևավորում,  մրգերի գեղեցիկ կտրատում և ձևավորում, մատուցում:

Օրինակելի դաս մաթեմատիկայից: 6րդ բ դասարան, ուսուցիչ Մ.Ազատյան:

Թեմա` ամբողջ թվեր:

Նպատակ` կարողությունների և հմտությունների միջոցով կարողանալ կատարել գործողություններ ամբողջ թվերի հետ:

Ընթացք` հին նյութի ամփոփում, էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով կազմակերպվեց խաղ-մրցույթ,պատակ ունենալով զարգացնել տրամաբանություն և ճկուն միտք: